Kanály protkané Benátky: vaporetto, piazza, ponte

Tři italská slovíčka nám pomůžou přiblížit Benátky, jednu z nejnavštěvovanějších destinací v severní Itálii.

Autem? Nelze. Jelikož jsou Benátky městem postaveným na vodě, základem tamní dopravy je vaporetto neboli vodní autobus. Na takovém menším parníku Benátčané cestují do práce, domů, do obchodu, stejně jako my jezdíme tramvají nebo trolejbusem. Jim i turistům slouží 19 linek, které obsluhují nejenom Benátky, ale i přilehlé ostrovy. Na zastávkách jsou přistavena nástupiště, vždy jedno pro každý směr.

Náměstí evangelisty Marka

Piazza znamená italsky náměstí či tržiště. Toto označení nese jako jediné v Benátkách náměstí Svatého Marka neboli Piazza San Marco. Ostatní benátská náměstí jsou nazývána campo (prostranství). Náměstí Svatého Marka je jedním z nejznámějších na světě. Své jméno nese po evangelistovi Markovi, patronu Benátek. Slavnému náměstí dominuje bazilika svatého Marka, svou západní fasádou je k němu obrácený Dóžecí palác. Místo se hemží turisty a také holuby a stráží ho velkolepé budovy.

Benátkách stojí více než 400 kamenných mostů. Most se italsky řekne ponte. Tím nejstarším a nejpopulárnějším je Ponte di Rialto, jenž jako jeden ze čtyř spojuje obě části města rozdělené kanálem. Pod mosty proplouvají motorové lodě a samozřejmě tradiční gondoly.

Autorka fotografií: Martina Vidová

kanál od nádraží Benátky

náměstí Svatého Marka Dóžecí palác vaporetto