Jazyky na ústupu. Které to jsou?

Na světě existuje okolo 6 000 jazyků, přičemž se odhaduje, že asi polovině z nich hrozí do konce tohoto století zánik. Okrajové jazyky přirozeně ustupují jazykům s velkým množstvím mluvčích.

Tento trend můžeme pozorovat i na internetu, kde převažuje dvanáct světových jazyků, zatímco tisíce dalších na něm nejsou zastoupeny vůbec. Některé jazyky nemají totiž vůbec písemnou podobu, a tak s posledními mluvčími jazyka zmizí celá historie jejich kultury.

UNESCO jakožto organizace zabývající se ochranou světového dědictví vydalo Světový atlas ohrožených jazyků, v němž mapuje všechny jazyky, které se potýkají s nedostatkem mluvčích, a rozděluje je do pěti skupin podle míry ohrožení. My jsme si namátkou vybrali několik z nich, které vám chceme v krátkosti představit.

Baskičtina

Baskičtinou se sice mluví na pomezí Španělska a Francie, přesto ale tento jazyk nemůžeme zařadit do indoevropské jazykové rodiny, jelikož je naprosto unikátní a neexistuje u něj žádná podobnost s dalším jazykem. Vědci představili řadu teorií, jak vlastně baskičtina vznikla, ale ani jedna neposkytuje přesvědčivé důkazy. V dnešní době tímto jazykem mluví asi 660 000 lidí. Pokud byste se v Baskicku vydali například do restauračního zařízení a přepadla vás chuť na zlatavý mok plný vitaminu B, objednali byste si „garagardoa“.

Skotská gaelština

Ve Skotsku se domluvíte anglicky, skotskou angličtinou a také skotskou gaelštinou. Tento jazyk používá už jen okolo 60 000 lidí. Reakcí na takovýto nepříznivý vývoj jsou často různé záchranné programy, například ve Skotsku se od 80. let začala gaelština opět vyučovat na základních a středních školách.

Velština

Velština je nejstarší jazyk, kterým se kdy v Británii mluvilo, její počátky se datují k období před 4 000 lety. Dnes tímto jazykem hovoří asi 750 000 lidí, což odpovídá 20 % populace Walesu. Velština se dělí na dvě další nářečí: severní a jižní typ, přičemž oba mají rozdílnou výslovnost, slovní zásobu i gramatiku.

Havajština

A abychom se vydali i za hranice matičky Evropy, zmíníme také exotickou havajštinu. Rodilí mluvčí havajštiny žijí v malé komunitě a zbývá jich už jen asi 300. Před nástupem 21. století jich bylo asi ještě 2 000, nicméně většina místních se čím dál častěji uchyluje k převládající angličtině. Havajština spadá do kategorie kriticky ohrožených jazyků (od skupiny těch vymřelých ji tedy dělí už jen jeden stupeň), jelikož většina rodilých mluvčí patří k nejstarší generaci populace. V nedávné době se ale zájem o záchranu původního jazyka nečekaně zvedl a přibývá lidí, kteří se jazyk nově učí.

Další méně známé, přesto však zajímavé jazyky si můžete vyhledat v angličtině na následujícím odkazu: http://www.unesco.org/languages-atlas

Prozatím se loučíme prázdninově havajským „aloha“! 🙂

Mapa zobrazující jazykové oblasti, které čelí nepříznivé situaci:

jazyky na ústupu (Kopírovat)

Autorka textu: Simona Kopecká