Univerzitní výuka

Spolupracujeme s vědecko-výzkumnými institucemi a univerzitami, kde zajišťujeme výuku jazykových předmětů zařazených do studijních plánů i další volitelné kurzy připravené přímo na míru studentům konkrétních oborů.

Výuka na PEF Mendelu

V rámci bakalářského studia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně zajišťujeme výuku cizích jazyků a odborné kurzy připravené speciálně pro studenty ekonomických oborů. Studentům poskytujeme mimo jiné i rozšířenou výuku jazyků za zvýhodněné ceny, přípravy na mezinárodní zkoušky a konverzační kurzy.
Více informací najdete na jazykynapef.
univerzitni-vyuka

Výuka na VUT Brno

Zajišťujeme jazykové kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, a ruštiny. Zaměřujeme se na obecný či odborný jazyk dle požadavků a potřeb zaměstnanců konkrétních fakult. Všichni studenti procházejí řádným testováním s možností získání platného certifikátu. Pro studenty z cizích zemí zajišťujeme výuku češtiny pro cizince, projektovou výuku a další.

Výuka na CEITEC Brno

Na středoevropském technologickém institutu zajišťujeme výuku cizích jazyků, především pak konverzačních kurzů. Výuku pro vědecko-výzkumné instituce rozšiřujeme také o specializované kurzy prezentačních dovedností, které vedou ke zdokonalení přednáškové činnosti na mezinárodních konferencích, seminářích a workshopech.

 

Rozšířená nabídka kurzů pro akademickou sféru

Všeobecné kurzy

Kurzy obecného jazyka od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Kurzy se standardně zaměřují na rozvoj slovní zásoby, gramatiky a všech čtyř aspektů jazyka – mluvení, psaní, poslechu a čtení.

Konverzační kurzy

Cílem je procvičování a upevňování již nabytých znalostí s důrazem na konverzaci, plynulost řeči, porozumění a odstraňování mluvnických nedostatků. Vyučujeme standardní konverzační kurzy angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny a italštiny.

Konverzační kurzy s rodilým mluvčím

Kurzy s rodilými mluvčími jsou určeny pro studenty, kteří mají velmi dobrou znalost gramatických jevů, ale potřebují si rozšířit slovní zásobu a získat větší sebejistotu v  komunikaci. Lektor bude pracovat na zdokonalení vaší výslovnosti a pohotovosti reagovat na různé situace.

Specializované odborné kurzy

Kurzy připravené na míru danému oboru, především na rozvoj slovní zásoby v konkrétní oblasti, např. Obchodní korespondence, Stavební a projektová angličtina, Informační technologie, Zdravotnická angličtina, Akademická angličtina, Prezentační dovednosti a další. Specializovaný kurz je vždy vytvořen dle potřeb konkrétní fakulty či instituce.

Příprava na mezinárodní zkoušky

Obsahem těchto kurzů je příprava na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English PET, FCE, CAE a CPE (angličtina), Zertifikat Deutsch B1, Goethe-Zertifikat B2 (němčina), nebo DELE (španělština).

Spolupracujeme s autorizovanými zkouškovými centry – zajistíme Vám registraci na zkoušky a cenově výhodnější podmínky.

Výuka na univerzitách a vědecko-výzkumných institucích je pod velmi přísným dohledem jazykové školy a je vždy vedena zkušenými vysokoškolskými pedagogy s odbornou metodologickou garancí, která zaručuje vysokou úroveň hodin a vynikající výsledky.Chcete se na něco zeptat?
[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]

NAHORU