Jakým anglickým dialektem mluvíte? Zkuste si kvíz

Se svými 430 miliony mluvčími je to třetí nejrozšířenější mateřský jazyk na světě. Vzhledem k pronikání do mnoha dalších zemí nabrala angličtina stovky dialektů a přízvuků. Kterým z nich hovoříte vy?

Anglický jazyk považují za svoji mateřštinu obyvatelé Spojeného království, Irska, Spojených států amerických, Austrálie, Nového Zélandu a dalších států. Zároveň jde o druhou řeč pro 200 milionů až 1 miliardu lidí a mezinárodní dorozumívací prostředek. Právě používáním angličtiny v zemích, kde není mateřským jazykem, se vyvinulo spoustu místních variant, které vědci zkoumají a testují.

Průzkumu mutací angličtiny se můžete zúčastnit na odkazu http://www.gameswithwords.org/WhichEnglish/.

Spuštěním kvízu si vyzkoušíte, do jaké oblasti zapadá vaše znalost angličtiny, a pomůžete vytvořit algoritmus mapující rozdíly v gramatice jak v anglicky mluvících zemích, tak v dalších státech, jako je Mexiko, Čína nebo Indie. Několikaminutový test na závěr vyhodnotí, které jazykové varianty se ve vaší angličtině nejvíce projevují, a tipne si váš rodný jazyk.

Před angličtinou se podle The World Factbook, spravovaného americkou agenturou CIA, na prvním místě nachází čínština, zatímco druhým nejvíce rozšířeným světovým jazykem je španělština.