Jaká anglická slovíčka přijdou vhod o Velikonocích?

Nejvýznamnější křesťanský svátek si připomínají i lidé v anglicky mluvících zemích. Abyste si s nimi mohli o velikonočních tradicích a zvycích popovídat, je potřeba znát základní slovní zásobu týkající se svátků jara.

Easter – Velikonoce

Easter bunny – velikonoční zajíc

Painted/decorated eggs – kraslice, malovaná vajíčka

Basket – košík

Willow tree – vrba

Easter stick – pomlázka (spletený svazek proutků)

Easter carolling – pomlázka (zvyk)

Cross – kříž

Lamb – beránek

Crucifixion – ukřižování

Resurrection – zmrtvýchvstání

Christian – křesťanský

Church – kostel

Lent – půst (40 dní před Velikonocemi)

Moveable feast – pohyblivý svátek

Full moon – úplněk

Holy week – svatý týden

Ash Wednesday – Popeleční středa

Maundy Thursday – Zelený čtvrtek

Good Friday – Velký pátek

Holy Saturday – Bílá sobota

Easter Sunday, Easter Monday – Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí

Pokud ovšem budete cizinci vysvětlovat, že v Česku „on Easter Monday boys go carolling and symbolically whip girls“ („o Velikonočním pondělí chodí chlapci koledovat a symbolicky šlehají dívky“), nezapomeňte dodat, jaký je důvod této tradiční aktivity: People believe young willow twigs bring health and youth to any girl who is whipped. (Lidé věří, že mladé vrbové proutky přinášení zdraví a mládí jakékoli dívce, která je jimi vymrskána.) Nekrajané by se totiž mohli dost podivovat, proč tady Velikonoce slavíme tím, že muži navštěvují ženy s jakýmsi ozdobeným, z vrby vyrobeným bičem v ruce 🙂