Jak si zaklít v angličtině, jen ne tak hrubě?

Cheese and rice! Myslíte si, že po vás někdo chce sýr a rýži? Jste na omylu. Tohle anglické slovní spojení je ve skutečnosti zaklení, vyjádření nečekaného štěstí nebo naopak podiv nad hloupostí.

Také anglickým mluvčím se občas něco nepodaří, něco jim upadne, jsou nespokojení nebo šokovaní. Pak přichází na řadu nadávky a klení. Pokud ovšem pochází z katolické rodiny anebo jenom nechtějí být tak hrubí, mohou zvolit mírnější varianty.

I v češtině kolem sebe často slyšíme „Ježišmarjá“ či „Ježišikriste“. Méně útočný způsob, jak říct v angličtině „Jesus Christ“, je spojení „Cheese and rice“. Zní velmi podobně a neuráží katolickou církev. Fráze zazněla ve filmu The Faculty z roku 1998. V originále jedna z postav vykřikla „Jesus Christ!“, nicméně v upravené televizní verzi muselo zaznít „Cheese and rice!“

Postava #1: Aliens landed on Earth!

Postava #2: Cheese and rice!

Vyjádření „Cheese and rice“ nemusíme používat pouze při klení. Je podobné výrazu „Wow“ nebo „Holy cow!“, kterým emotivně vyslovujeme štěstí nebo naopak nad něčím či nad někým kroutíme hlavou.

„Cheese and rice, that driver almost hit me!“

„Cheese and rice Dave, You’re so dumb.“

Další okliky

Kromě „Cheese and rice“ existují i další alternativy, jak se vyhnout oslovování Boha a Ježíše. Namísto „God“ lze říct „My gosh!“ či „my goodness“. Jestliže jste frustrování anebo naopak nadšení a chtěli byste zvolat „Jesus“, můžete se rozhodnout pro „jeez“, případně „geez“.

K anglické slovní zásobě patří také oblíbené „holy shit“. „Holy“ je přitom něco velice posvátného. Pokud si přejeme být o trochu slušnější, volíme, už zmíněné, spojení „Holy cow“.