HOPE učí češtinu pro cizince v Moravskoslezském kraji

Ostrava, Opava, Frýdek-Místek nebo Krnov. I to jsou města, kde v tomto školním roce učí lektoři jazykové školy HOPE.

HOPE v Moravskoslezském kraji zajišťuje výuku českého jazyka pro cizince. „Výuka pomáhá cizincům žijícím v této části České republiky k většímu začlenění do naší společnosti a získání práce. Zájemci z řad cizinců jsou jak dospělí, tak i děti,“ informovala Andrea Hrabáková, vedoucí sekce Výuka jazykové školy HOPE.

Kurzy se konají v několika městech. Jsou buď otevřené, což znamená, že do nich na určitou hodinu může přijít kdokoli, kdo má o lekci zájem, anebo uzavřené, kam se cizinci musí předem registrovat. V současné době jsou v nabídce kurzy intenzivní, dětské, individuální a rovněž základní. Centrum pro integraci cizinců (CPIC) Ostrava poskytuje všechny tyto kurzy zdarma.

Studenti z východu, ale i ze země za velkou louží

Na hodiny češtiny přicházejí studenti různých národností. Podle lektorek z CPIC jsou to nejčastěji Ukrajinci, Bělorusové, Rusové a Vietnamci. Výjimkou ovšem nejsou ani skupiny Američanů, kteří v Česku na nějaký čas dostali pracovní příležitost v mezinárodních firmách a přesídlili do Evropy i se svými rodinami. Ojediněle se lektorky setkávají se speciální jazykovou výukou asijských států, obvykle z Číny.

Cizinci se chtějí začlenit a porozumět zemi, v níž našli trvalé nebo dočasné útočiště, a z jazykových kurzů jsou nadšení. Pravidelně se účastní a jsou vděční za to, že se jim lektoři ve výuce hodně věnují. „Často přicházejí matky s malými dětmi, takže lektor učí dospělé, zatímco děti si hrají, například vybarvují obrázky, spojují slova, skládají kostky, a další část hodiny je věnována společné aktivitě, aby se nikdo ve výuce nenudil,“ popsala Hrabáková, jak výuka může vypadat.

Exkurze do muzeí

Kurz nepokrývá jen jazyk jako takový, ale také českou kulturu, zvyky a mentalitu. Studenti navštěvují galerie, muzea, seznamují se s českými zvyky a svátky.

A co na rozšíření kurzů češtiny pro cizince do dalšího koutu České republiky říká HOPE? „Doufáme, že v tomto školním roce do tajů českého jazyka pronikne co nejvíce studentů a začneme postupně bořit mýtus, že ČEŠTINA JE NEJTĚŽŠÍ JAZYK NA SVĚTĚ 🙂 „