HOPE konferovalo o příštích dotacích

Dotace 2014+ aneb kde hledat plus? To je název výroční konference Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod, na které byly slyšet i názory zástupců HOPE GROUP.

Osmý ročník konference se uskutečnil ve čtvrtek 5. června v sálu brněnského hotelu Holiday Inn a zahájili ho předseda ROP Jihovýchod a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Role moderátora a diskutéra se zhostil Petr Volek (na úvodní fotografii), ex-ante evaluátor Dohody o partnerství a jednatel společnosti HOPE-GROUP.

Hovořili důležití hosté

Hlavní součástí byla debata o budoucím uspořádání politiky soudržnosti. Účastnili se jí zajímaví hosté; mimo jiné to byla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, dále Marta Valešová, vedoucí Vyjednávacího a expertního týmu Asociace krajů ČR nebo zástupce ROP Moravskoslezsko a současně generální sekretář David Sventek. Vystoupil i další zástupce evaluační kanceláře fungující v rámci HOPE GROUP Jan Šild, který stručně představil, na co bude možné v novém období čerpat dotace z vědy, výzkumu, vzdělávání a zaměstnanosti.

HOPE GROUP je v současnosti nejvýznamnějším partnerem ministerstev, tedy řídicích orgánů budoucích operačních programů, ze kterých budou financovány „evropské“ projekty v následujících sedmi letech. V našich rukou jsou ex ante (předběžná) hodnocení celkem pěti programů – Dohody o partnerství a operačních programů z oblasti školství, zaměstnanosti, sociální integrace i programu Praha – pól růstu.