Great Scott! Jaké jsou populární hlášky z Návratu do budoucnosti?

Marty McFly a Dr. Emmett Brown se 21. října 2015 vrátili do budoucnosti. Jak zní známé hlášky americké klasiky Back to the Future a jak je přeložíme do češtiny?

Sci-fi komedii Back to the Future neboli Návrat do budoucnosti natočil v roce 1985 Robert Zemeckis. Hlavním hrdinou je student střední školy Marty McFly, který spolu s doktorem Emmettem Brownem odcestuje do minulosti a málem ohrozí svoji existenci v době, v níž skutečně žije. Z filmu se stal kasovní trhák a v roce svého uvedení byl dokonce nejvýdělečnějším americkým snímkem vůbec. O čtyři roky později vznikl druhý díl, kde Marty putuje do budoucnosti, a v roce 1990 diváci zhlédli Návrat do budoucnosti III, zasazený do roku 1885.

Dr. Emmet Brown:

 • Roads? Where we’re going, we don’t need roads. – Silnice? Tam, kam jedeme, nepotřebujeme silnice.
 • You’re not thinking fourth dimensionally! – Neuvažuješ čtyřrozměrně!
 • Great Scott! – U všech Skotů!
 • If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour… you’re gonna see some serious shit. – Jestli jsou moje propočty správné, až tenhle drahoušek dosáhne 88 mil za hodinu… něco uvidíš!
 • Damn! Where is that kid! – Sakra! Kde je ten kluk!
 • My God. Do you know what this means? It means that this damn thing doesn’t work at all! – Můj Bože, víš, co to znamená? To znamená, že tahle zatracená věc vůbec nefunguje!
 • Don’t worry. As long as you hit that wire with the connecting hook at precisely 88 miles an hour, the instant the lightning strikes the tower… everything will be fine! – Nedělej si starosti. Jakmile se hákem dotkneš drátu v rychlosti přesně 88 mil za hodinu, v ten moment blesk uhodí do věže… všechno bude v pořádku!
 • It works! Ha, ha, ha, ha, ha! IT WORKS! I finally invent something that works. Somehow, we’ve gotta sneak this back to my laboratory. We gotta get you home! – Funguje to! Ha, ha, ha, ha, ha! Funguje to! Konečně jsem vynalezl něco, co funguje. Musíme to nějak propašovat zpátky do mé laboratoře. Dostaneme tě domů!

Marty McFly:

 • This is heavy. – To je síla.
 • Wait a minute, Doc. Ah… Are you telling me that you built a time machine… out of a DeLorean? – Počkejte chvilku, doktore. Říkáte mi, že jste postavil stroj času… z DeLoreanu?
 • Wait a minute, Doc, are you trying to tell me that my mother has got the hots for me? – Počkejte chvilku, doktore. Snažíte se mi říct, že moje matka po mě jede?
 • Listen, George, if you do not ask Lorraine out then I’m gonna regret it for the rest of my life. – Poslouchej, Georgi, jestli nepozveš Lorraine na rande, pak toho budu litovat do konce svého života.
 • I guess you guys aren’t ready for that yet… But your kids are gonna love it. Asi na to ještě nejste připravení, lidi. Ale vaše děti to budou milovat.
 • Oh, and one more thing, if you guys ever have kids and one of them, when he’s eight years old, accidentally sets fire to the living room rug – go easy on him. – Jo, a ještě jedna věc. Jestli budete mít vy dva někdy děti a jedno z nich, až bude mít osm let, náhodou zapálí koberec v obýváku, buďte na něj hodní.
 • Nobody calls me chicken! Nikdo mi nebude říkat zbabělče!
 • So, you’re my Uncle Joey. Better get used to these bars, kid. – Takže, ty jsi můj strýček Joey. Radši by sis měl na ty mříže zvykat, prcku.

Ilustrační foto: io9.com