Doprovodné tlumočení rovná se perfektní porozumění. Jazyku i prostředí

Doprovodného tlumočení lidé využívají zejména při obchodních cestách a schůzkách, taktéž při zahraničních návštěvách. Jedná se o kombinaci konsekutivního tlumočení a šušotáže.

Při tomto typu tlumočení je tlumočník klientovi neustále k dispozici a pomáhá mu s orientací v odlišném kulturním prostředí. Takový doprovod často využívají čeští podnikatelé při cestě do zahraniční a naopak: pokud hostí zahraniční návštěvu. Tlumočník sedí vedle klienta na obchodním jednání, je s ním při prohlídce města, pomáhá mu v restauraci, při jednání s úřady, v bance, na společenské akci. Služby tlumočníka nespočívají v pouhém překládání sdělení. Tlumočník klientovi přibližuje místní reálie a usnadňuje mu komunikaci, vysvětluje nejasnosti a celkově přispívá k lepší orientaci klienta v novém prostředí.

Jistota a větší pohodlí

Zkušený tlumočník, který se zabývá doprovodným tlumočením, má znalosti v řadě oborů. Umí profesionálně vystupovat na veřejnosti a na společenských akcích, reaguje pohotově na neočekávané situace. I když je určitě možné zajistit doprovod zahraniční návštěvě svépomocí, profesionální tlumočník může svým chováním a zkušenostmi klientovi pobyt zpříjemnit a jeho služby mohou ovlivnit celkový dojem klienta z návštěvy. Navíc je jisté, že klient opravdu porozumí všemu, co bylo řečeno.

Přestože tlumočník klienta v cizí zemi doprovází, nelze ho zaměňovat s turistickým průvodcem. Na rozdíl od průvodce tlumočník nemusí mít přesné historické a vlastivědné znalosti.

Doprovodné tlumočení je vhodné pro jednotlivce či malou skupinku; ideálně do čtyř osob, aby se mohl tlumočník klientům opravdu věnovat.