Co je soudně ověřený překlad?

Notářsky ověřený překlad, oficiální překlad, úřední překlad, sešitý překlad, překlad s razítkem anebo soudní překlad. To všechno jsou výrazy, které označují soudně ověřený překlad textu. Co takový překlad znamená a kdy je potřeba?

S nutností soudně ověřeného překladu se setkal nejeden cizinec, který přijel do České republiky studovat, pracovat, rozhodl se tady žít, koupit dům či uzavřít manželství. A samozřejmě i naopak: tuto službu potřebuje Čech, jenž vyjíždí za studiem nebo prací do zahraničí a jedná s tamními úřady. Ověřený soudní překlad se používá v případech, kdy běžný překlad z nějakého důvodu nestačí, a provádět ho smí pouze soudem pověření překladatelé.

Mnohdy se tímto způsobem překládají:

  • doklady o studiu (vysvědčení, diplomy, certifikáty, výuční listy)
  • matriční doklady (rodné listy a úmrtní listy, oddací listy)
  • výpisy z Rejstříku trestů
  • potvrzení o příjmech
  • daňová přiznání
  • lékařská potvrzení, potvrzení pro pojišťovnu (aktuální v době dovolených)

A z čeho se soudně ověřený překlad skládá? Je to dokument ve výchozím jazyce a jeho překlad do cílového jazyka. Součástí je také takzvaná tlumočnická doložka napsaná v cílovém jazyce překladu, podpis a pečeť překladatele. Překlad a soudní ověření jsou svázány; nejčastěji trikolórovou šňůrkou, případnějsou prošity sešívačkou. Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, doporučuje se především u některých důležitých dokumentů, jako jsou třeba diplomy nebo rodné listy, použít místo originálního dokumentu notářsky ověřenou kopii.