Cizím jazykem mluví méně než polovina Čechů

S jazykovými schopnostmi jsme na tom pod průměrem členských států Evropské unie (EU). Jak ukazují průzkumy, alespoň jeden cizí jazyk na konverzační úrovni neovládá ani padesát procent obyvatel České republiky.

Od roku 2005 se snížil podíl Čechů hovořících nejméně jednou cizí řečí o 12 procent. Obdobný pokles se objevil na Slovensku, v Bulharsku, Polsku či Maďarsku. Maďarsko přitom společně s Itálií, Velkou Británií a Španělskem patří ke státům s největším počtem respondentů, kteří neumí žádný jiný jazyk než mateřský. Oproti tomu šampiony v jazykových znalostech jsou Lucembursko, Lotyšsko, Nizozemí, Litva nebo Švédsko.

Testy ve školách nedopadly povzbudivě

Schopnost mluvit cizími jazyky je velmi užitečná. S tímto tvrzením souhlasí 9 z 10 Evropanů. Ovšem u toho zůstávají. Alarmující výsledky přineslo poslední testování 54 tisíc žáků ze 14 evropských zemí (Česká republika mezi nimi nebyla). Testy posuzovaly čtení, psaní a poslech ve dvou z pěti úředních jazyků EU, které jsou vyučovány nejvíce, tedy angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština. Vyšlo najevo, že první cizí jazyk ovládá 42 procent žáků, druhý pak 25 procent z nich. K tomu 14 procent školáků v případě prvního a 20 procent v případě druhého cizího jazyka nedosahuje ani úrovně základního uživatele.

Cizí jazyky zvyšují kulturní úroveň lidí. Kromě toho také zlepšují jejich zaměstnatelnost, a tudíž i konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Proto EU přisuzuje zvládnutí cizích jazyků velký význam, měří jeho úroveň a snaží se zlepšit podmínky pro jazykovou výuku a studium.

Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/120627_eurobarometr_znalost_jazyku_cs.htm