Chcete studovat na nejstarší německé univerzitě? Vydejte se do Heidelbergu

Naši západní sousedé jsou podle údajů UNESCO třetí nejoblíbenější zemí, kam se mladí Češi vydávají za kredity a vysokoškolským diplomem. Lákavou variantou je Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

Heidelbergská vysoká škola je nejstarší univerzitou v Německu. Stala se třetí univerzitou ve Svaté říši římské (po pražské a vídeňské), když ji v roce 1386 založil Ruprecht I., aby roztříštěné Rýnské Falci dal duchovní centrum, přivábil cizince a umožnil církevním a státním úředníkům vzdělávat se ve vlastní zemi.Heidelberg_univerzitní kampus

Původní univerzita měla čtyři fakulty: teologickou, právnickou, lékařskou a filozofickou. Teprve v roce 1890 přibyla pátá přírodovědecká fakulta. Roku 1969 byla univerzita rozdělena na 16 oborových fakult. Podle nového řádu z roku 2002 existuje nyní 12 fakult, na nichž v roce 2010 studovalo téměř 29 tisíc studentů:

  • Teologická fakulta (studijní obor evangelická teologie)
  • Právnická fakulta
  • Filosofická fakulta
  • Novofilosofická fakulta
  • Fakulta ekonomických a společenských věd
  • Fakulta kulturních věd
  • Fakulta matematiky a informatiky
  • Fakulta fyziky a astronomie
  • Fakulta chemie a věd o Zemi
  • Fakulta biologických věd

město HeidelbergStarobylý Heidelberg s něco málo přes 140 tisíci obyvateli se rozkládá na levém břehu řeky Neckar mezi dvěma zalesněnými vrchy. Městu s romantickou atmosférou vévodí polozřícenina rozsáhlého kurfiřtského zámku založeného ve třináctém století rýnským falckrabím Rudolfem I., který z Heidelbergu učinil sídelní město svého bohatého státu. Univerzitní budovy se rozkládají jednak v kampusu zatravněného pravého břehu Neckaru a jednak v historickém centru turisticky oblíbeného města.polozřícenina zámku v Heidelbergu

Jako Mendělejev a Komenský

Mezi známé absolventy Ruprecht-Karls-Universität patří Dmitrij Ivanovič Mendělejev, Karl Jaspers nebo třeba Jan Ámos Komenský. Univerzita je v současnosti největším zaměstnavatelem v Heidelbergu. Včetně univerzitní kliniky nabízí více než 15 tisíc pracovních míst. Jestliže byste v Heidelbergu rádi studovali nebo pracovali, ale bojíte se němčiny, neváhejte a zkuste kurz u nás.