Certifikace ISO 9001:2008

Jazykový servis HOPE obhájil certifikaci systému managementu kvality v souladu s normou ISO 9001:2008. 

Hope certifikát ISO

V lednu 2014 společnost HOPE – E. S., v.o.s. úspěšně absolvovala recertifikaci systému managementu kvality v souladu s normou ISO 9001:2008.

Klademe důraz na vysokou kvalitu služeb poskytovaných našim klientům a neustálé zlepšování. Jedním z našich dlouhodobých cílů je být pro naše klienty důvěryhodným partnerem.

Dodržování těchto základních firemních hodnot garantujeme svým zákazníkům mimo jiné také prostřednictvím plnění požadavků normy systému managementu kvality ISO 9001:2008.