CAT nástroj neboli moderní pomocník překladatele

„Už nikdy nemuset překládat tutéž větu dvakrát.“ Sen každého překladatele. A není nereálný. Ba naopak. Spousta profesionálních překladatelů po celém světě ví, jak ho proměnit v realitu. Tím fíglem je CAT nástroj.

Ať je naše práce jakákoli, vždy se snažíme dělat ji co nejjednodušeji a nejefektivněji. Překladatelé nejsou výjimkou. A jako v dnešní době velké množství lidí v jiných oborech, i oni pro svoji práci využívají počítačový program. Onen software se jmenuje CAT nástroj či CAT tool (z anglického computer-aided translation nebo computer-assisted translation, tj. počítačem podporovaný překlad) a slouží především při zpracování dlouhých textů, lokalizací (specifický druh překladu, kdy se počítačové aplikace, softwarové nástroje, on-line nápovědy nebo www stránky převádějí do jiného jazyka – pozn. aut.) či internetových stránek. CAT nástroj přitom nemá nic společného se strojovým překladem.

Pamatuje si a pak nabízí

Podstatou CAT je databáze, do které se ukládá přeložený text. Prostřednictvím této překladové paměti pak překladatel dostává návrhy podle toho, jak který úsek přeložil dříve. Tím CAT nástroj pomáhá zpřesnit překlad a výrazně usnadňuje práci překladateli.

Termíny a názvosloví vždy stejně

Software CAT je vhodný zejména kvůli zachování terminologické jednotnosti a pro to, že je v něm možné vytvořit paměť se specifickým názvoslovím podle potřeb klienta. Tudíž konkrétní terminologie ve firmě nebo odborné názvosloví v akademické sféře zůstane zachované u všech překladů a nestane se, že by byl daný výraz přeložený různými způsoby.

U odborných textů ano, u tvůrčích ne

CAT nástroj se vyplatí použít u textů s vyšším podílem opakování – tedy u technických textů nebo větších projektů s více podobnými dokumenty, a rovněž u textů vyžadujících zachování konzistentní terminologie – to jsou odborné a právní texty, lokalizace, dlouhodobé projekty. Pracovat s CAT nástrojem se naopak nedoporučuje u textů, kde je zapotřebí tvůrčí práce, což jsou třeba marketingové texty. Tam by byly výhody CAT nástroje minimální a překladatel dosáhne lepšího výsledku, když bude pracovat přímo s originálem.