10 (ne)známých faktů o němčině

Na přelomu měsíce pokračujeme s jazykovou sérií, v níž vybíráme zajímavosti o některém z cizích jazyků, který třeba zrovna vy studujete. Po angličtině jsme se podívali na zoubek němčině.

Je to jazyk, který je nám Čechům blízký. Přece jenom v 19. století byla němčina spisovným, úředním jazykem na českém území, a Česká republika sousedí hned se dvěma státy, kde se mluví německy. Navíc řada z nás se německy učila a stále učí na základních a středních školách. Co je na tomto západogermánském jazyce zajímavé?

  1. Z hlediska počtu rodilých mluvčích je němčina s přibližně 100 miliony mluvčími druhým nejrozšířenějším evropským jazykem, hned po ruštině.
  2. V Evropské unii má jedno z prvenství – jde o nejpoužívanější mateřský jazyk. Zároveň se tato řeč řadí mezi desítku nejčastějších světových jazyků.
  3. Pyšní se titulem nejkonzervativnějšího ze západogermánských jazyků.
  4. Kvůli dlouhodobémo rozdělení Evropy v minulosti má současná němčina mnoho různých dialektů, jenž jsou mezi mluvčími navzájem málo srozumitelné.
  5. Poměrně populární zvláštností němčiny je to, že se podstatná jména vždy píšou velkými počátečními písmeny a mají před sebou člen podle rodu (die Katze – ta kočka, das Buch – ta kniha, der Mann – ten muž).
  6. V létě roku 2013 němčina přišla o své nejdelší slovo. Zákonodárci spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko tehdy rozhodli o tom, že skončí platnost zákona o označování hovězího dobytka a masa, jehož název měl přesně 63 písmen. Slovo Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, které pro bezchybné vyslovení vyžadovalo trénink i od rodilého mluvčího, se tak přestalo používat.
  7. Čeština za časů habsburské monarchie velkou měrou ovlivnila vídeňskou němčinu a některé výrazy se ustálily rovněž ve spisovné slovní zásobě: die Peitsche (bič), das Petschaft (pečeť) nebo der Halunke (holomek).
  8. Českými slovy se hemží také německá nářečí, pochopitelně především v krajích, které jsou české zemi blízko. Obsahují například slova jako die Plautze (plíce), die Kretscham (krčma), die Mauke (mouka), der Kasch (kaše), die Povidl (povidla) a také slovo Buchten, které snad ani překlad nevyžaduje 🙂
  9. Slavný německý literát Gerhart Hauptmann, který pocházel z pruské části Slezska, ve svých dílech rád užíval původem česká slova: přečteme si u něj kupříkladu die Kaluppe (chalupa) anebo zvláští galimatyáš Kaschna zibulka, který označuje kaši na cibulce.
  10. Nejznámější český zpěvák Karel Gott byl velice úspěšný i se svými německými písničkami. Každý z nás si nejspíš vybavuje Včelku Máju v němčině, v tomto jazyce ale „mistr“ nazpíval i Přátele a další songy.