10 (ne)známých faktů o angličtině

V novém roce jsme se rozhodli představit vám netradičním způsobem vždy jednou za měsíc některý z cizích jazyků. Pravidenou rubriku odpalujeme angličtinou, protože tu se v naší jazykové škole učí nejvíce z vás.

O angličtině je toho napsáno hodně. My vám tento celosvětový prostředek dorozumívání přiblížíme trochu jinak. Podívejte se na desítku zajímavostí, o kterých jste možná nikdy neslyšeli.

  1. V angličtině neexistují slova, která se rýmují s „month“ (měsíc), „orange“ (pomeranč), „silver“ (stříbro) a „purple“ (fialový).
  2. Když chceme anglicky říct, že je někdo opilý, máme velice široký výběr – například drunk, drunken, inebriated, inebriate, intoxicated, sottish, hovorově pak stewed, fou, looped, sloshed, sozzled, tanked up nebo loaded (případně můžete zvolit frázi opilý jak zákon káže/jako Dán – drunk as a lord/as David’s sow).
  3. Výraz „cleave“ (lpět; rozštípnout) je jediné slovo se dvěma synonymy, která jsou zároveň ve vztahu k sobě antonyma – jedná se o „adhere“ (držet) a „separate“ (oddělovat).
  4. Q je jediné písmeno anglické abecedy, které se nenachází v žádném názvu států USA.
  5. Jenom 4 anglická slovíčka obsahují kombinaci písmen „-dous“, jsou to: tremendous (ohromný), horrendous (příšerný), stupendous (nesmírný), hazardous (riskantní).
  6. Neobvyklou kombinací písmen je v jazyce Britů, Američanů, Australanů či Kanaďanů také koncovka „-gry“. Tu najdeme pouze ve dvou slovech, a ta „hungry“ (hladový) a „angry“ (rozzlobený).
  7. Nejvzácnější dvojhláskou je „-uu-“ – obsahují ji tato slova: muumuu (volné šaty, které nosí ženy na Havaji), vacuum (prázdnota), continuum (spojitost), duumvirate (duumvirát), duumvir (duumvir) a residuum (zbytek).
  8. Vydavatelé oxfordských slovníků pravidelně vybírají anglická slova roku. Tím se v roce 2016 stal výraz post-truth nebo post-pravdivý, označující okolnosti, kdy objektivní fakta mají menší vliv na utváření veřejného mínění než apelování na city a osobní názory.
  9. Výzkumy ukazují, že pro přežití v anglicky mluvícím prostředí bez tlumočníka stačí (těm dobrodružnějším povahám) 150 – 300 slov (doporučujeme se však přihlásit do kurzu a umět jich víc).
  10. Jak už jsme informovali dříve, angličtina má přesně tři slova (nikoli vlastní jména) začínající po sobě jdoucími souhláskami „dw“ dwell (rozebírat), dwarf (trpaslík), dwindle (ubývat).

Na další jazykové zajímavosti se můžete těšit příští měsíc 😉